Zgłoszenia pacjentów

  • 18-01-2016

Zgłoszenia pacjentów do objęcia opieką

Zgłoszenia pacjentów do objęcia opieką przyjmowane są telefonicznie pod numerem:
68 417 28 74
w  poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godzinach 10:00 - 13:00,
w czwartki w godzinach od 15:00 do 18:00.
Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane pacjenta ze skierowania:
  • nazwisko i imię,
  • numer PESEL,
  • adres zameldowania/przebywania pacjenta,
  • rozpoznanie,
  • numer telefonu do osoby opiekującej się chorym.
Warunkiem niezbędnym objęcia opieką jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz pozytywne poświadczenie prawa do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Prawo do świadczeń zdrowotnych jest weryfikowane w jeden z poniższych sposobów:
  • weryfikacja w systemie eWUŚ,
  • aktualny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
  • oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
Zgłoszenia osobiste w godzinach pracy rejestracji tj.
 w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godzinach 10:00 - 13:00, w czwartki w godzinach od 15:00 do 18:00,
w siedzibie w Zielonej Górze przy ulicy Zamkowej 7/6A, wejcie od strony ulicy Jeleniej

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Numer telefonicznej rejestracji

68 417 28 74