Placówki

  • 24-08-2016

Wykaz jednostek opieki paliatywnej na terenie województwa lubuskiego

Poniżej, w załączniku znajduje się plik z aktualnym (wg. stanu na 4 lipca 2017r.) wykazem,i danymi kontaktowymi, jednostek opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu województwa lubuskiego posiadających ważne umowy na udzielanie świadczeń z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wymienone w pliku jednostki w ramach zawartych z NFZ umowami zobowiązani są do udzielania bezpłatnych świadczeń paliatywno-hospicyjnych.
Rodzaje świadczeń opieki paliatywno-hospicyjne dostępne na terenie naszego województwa:
  • Oddział medycyny paliatywnej\hospicjum stacjonarne przeznaczone są przede wszystkim dla pacjentów z trudnymi do kontroli objawami, bez nadziei na wyleczenie, w schyłkowym okresie życia.
  • Hospicjum domowe obejmuje całościową opieką pacjentów z zaawansowanymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi, zagrażającymi życiu chorobami przewlekłymi o złym rokowaniu (określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia). Pacjentom objętym opieką przysługują w zależności od potrzeb – porady lekarskie, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a wizyty pielęgniarskie, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Wizyty innych członków zespołu hospicjum domowego  ustalane są przez lekarza sprawującego opiekę indywidualnie, w zależności od potrzeb i stanu pacjenta pacjenta.
  • Poradnia medycyny paliatywnej sprawuje opieka nad chorymi, których stan ogólny jest stabilny i którzy mogą przybyć do poradni. Chorzy mogą skorzystać z porady lub wizyty dwa razy w tygodniu.
W naszym województwie działa pięć jednostek udzielających świadczeń w warunkach stacjonarnych oddziału medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnego. Są to placówki zlokalizowane w Gorzowie Wielkopolskim, Sulęcinie, Zielonej Górze, Żarach i Wschowie.
Pięć jednostek prowadzi poradnie medycyny paliatywnej, które zlokalizowane są w Gorzowie Wielkopolskim, Kostrzynie nad Odrą, Drezdenku, Sulęcinie i Zielonej Górze.
Świadczenia hospicjum domowego udzielane są w każdym powiecie przez conajmniej jednego świadczeniodawcę. W powiecie gorzowskim jest czterech świadczeniodawców.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Numer telefonicznej rejestracji

68 417 28 74